Associació El Baluard, centre d’estudis històric i fets d’armes de Girona

Pòster

 

SdP2017_1