Associació El Baluard, centre d’estudis històric i fets d’armes de Girona

Poster

SdP2017_1